• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Допомога сім'ям з дітьми

«Допомога сім’ям з дітьми, що опинилися в складних життєвих обставинах»

Надання соціальних послуг особам і сім’ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, регулюються законами України "Про соціальні послуги" (від 19.06.2003 р. № 966-ІV), "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" (від 21.06.2001 р. № 2558-ІІІ), "Про попередження насильства в сім’ї" (від 15.11.2001 р. № 2789-ІІІ), іншими нормативно-правовими документами.

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», соціальні послуги – комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя.

Соціальна робота з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах забезпечується через раннє виявлення, облік та соціальний супровід таких сімей.

Відповідно до Закону України “Про соціальні послуги”, складні життєві обставини – це обставини, що об’єктивно порушують нормальну життєдіяльність особи, наслідки яких вона не може подолати самостійно (інвалідність, часткова втрата рухової активності у зв’язку зі станом здоров’я, самотність, сирітство, безпритульність, відсутність житла або роботи, насильство, зневажливе ставлення та негативні стосунки в сім’ї, малозабезпеченість, психологічний чи психічний розлад, стихійне лихо, катастрофа тощо).

Об’єктами соціальної роботи із сім’ями та особами, які опинилися у складних життєвих обставинах є:

- сім’ї з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах і не в змозі подолати їх самостійно, у зв’язку з інвалідністю батьків або дітей, вимушеною міграцією, наркотичною або алкогольною залежністю одного з членів сім’ї, його перебування у місцях позбавлення волі, ВІЛ-інфекцією, насильством у сім’ї, безпритульністю, сирітством, зневажливим ставленням і негативними стосунками в сім’ї, безробіттям одного з членів сім’ї, якщо він зареєстрований в державній службі зайнятості як такий, що потребує працевлаштування; - сім’ї, у яких існує ризик передачі дитини до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; - неповнолітні одинокі матері (батьки), яким потрібна підтримка; - сім’ї, члени яких перебували чи перебувають на державному утриманні; - молоді особи, які перебували у виховних, виправних колоніях, слідчих ізоляторах та повернулися з них або були засуджені до покарань без позбавлення волі, відбували альтернативні види покарань.

У 2006 році затверджено спільний наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного департаменту України з питань виконання покарань від 14.06.2006 р. № 1983/388/452/221/556/596/106 “Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах”. Вищезазначений Порядок розроблено з метою впровадження ефективного механізму взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Впровадження в практику даного Порядку сприятиме підтримці членів сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, у вирішенні життєвих проблем, які вони не в змозі подолати за допомогою власних засобів і можливостей; попередженню виникнення нових складних життєвих обставин; створенню умов для подальшого самостійного розв’язання життєвих проблем, що виникають. Одним з найважливіших етапів здійснення соціальної роботи із сім’ями та особами, які опинилися у складних життєвих обставинах є саме виявлення сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах (з початку впровадження Порядку взаємодії суб'єктів соціальної роботи з сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах).

Відповідно до спільного наказу Мінсім’ямолодьспорту, МОН, МОЗ, Міносвіти, Мінпраці, Мінтрансу, МВС, Держдепартаменту з питань виконання покарань від 14.06.06 №1983/388/452/221/556/596/106 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах», суб’єкти соціальної роботи виявляють та направляють до центру СССДМ інформацію про сім'ї, які опинились в складних життєвих обставинах.

На підставі отриманої інформації центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді спільно зі службою у справах дітей та (у разі потреби) із залученням інших суб'єктів здійснюють соціальне інспектування сім'ї (визначають її склад, основні проблеми і потреби її членів тощо), за результатами якого складається акт обстеження житлово-побутових умов сім'ї. На підставі отриманої під час соціального інспектування інформації центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді формують та ведутьоблік сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Для здійснення координації між суб’єктами соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах, та комплексного вирішення питань сім’ї, яка опинилася у складних життєвих обставинах, при міськвиконкомі створено та діє дорадча рада.

До складу дорадчої ради входять: директор центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, начальник служби у справах дітей; начальник відділу освіти; заступник головного лікаря ЦРЛ; начальник управління праці та соціального захисту населення, начальник ВКМСД.

Головою дорадчої ради є заступник міського голови з гуманітарних питань.

На засіданні дорадчого органу в присутності суб'єктів соціальної роботи розглядаються матеріали про стан сім'ї, яка опинилася у складних життєвих обставинах (заява, акт обстеження житлово-побутових умов), можлива присутність сім'ї. Більшістю голосів приймається рішення про взяття сім'ї під соціальний супровід або відсутність такої необхідності та розподіляються функції кожного суб'єкта стосовно вирішення складних життєвих обставин цієї сім'ї, після чого центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді заводиться облікова картка на сім'ю. Після прийняття рішення дорадчої ради центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді вживаються заходи щодо взяття сім'ї під соціальний супровід, розробляється план соціального супроводу цієї сім'ї, установлюється термін здійснення соціального супроводу. При потребі справа розглядається на засіданні дорадчого органу повторно і вирішується питання щодо продовження або припинення соціального супроводу цієї сім'ї.

Соціальний супровід може припинятися у разі:

- подолання сім'єю складної життєвої ситуації;

- відмови сім'ї від допомоги, якщо це не загрожує іншим особам;

Кiлькiсть переглядiв: 1208

Коментарi