РЕЄСТР

нормативно-правових актів щодо соціальної роботи та діяльності центрів СССДМ*

23.12.2013

Назва документу

Номер документу

Дата прийняття

Реєстрація в органах Мінюсту

Примітки

Міжнародні акти

1.1

Європейська соціальна хартія, Хартія Ради Європи

ЗУ "Про ратифікацію Європейської соціальної хартії" (137-V 14.09.2006)

ETS № 163

03.05.1996

1.2

Загальна декларація прав людини, Резолюція 217 A (III) Генеральної асамблеї ООН

10.12.1948

1.3

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Рада Європи

ЗУ "Про ратифікацію Протоколів № 12 та № 14 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод" (№ 3435-IV від 09.02.2006)

04.11.1950

1.4

Конвенція про права дитини

Постанова ВР УРСР № 789-XII від 27.02.1991 "Про ратифікацію Конвенції про права дитини"

20.11.1989

1.5

Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів, Резолюція Генеральної асамблеї ООН

Указ Президента України № 48/96 від 09.01.1996

20.12.1993

Акти Верховної Ради України

2.1

Конституція України

254к/96-ВР

28.06.1996

Кодекси України

3.1

Бюджетний кодекс України

2456-VI

08.07.2010

3.2

Господарський кодекс України

436-IV

16.01.2003

3.3

Житловий Кодекс Української РСР

5464-X

30.06.1983

3.4

Кодекс законів про працю України

322-VIII

10.12.1971

3.5

Кодекс цивільного захисту України

5403-VI

02.10.2012

3.6

* Сімейний кодекс України

2947-III

10.01.2002

3.7

* Цивільний кодекс України

435-IV

16.01.2003

Закони України

4.1

Про волонтерську діяльність

3236-VI

19.04.2011

4.2

Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії

2017-III

05.10.2000

4.3

Про державну допомогу сім'ям з дітьми

2811-XII

21.11.1992

4.4

Про державну службу

3723-XII

16.12.1993

4.5

Про державну службу

4050-VI

17.11.2011

З 01.01.2015

4.6

Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

2109-III

16.11.2000

4.7

Про доступ до публічної інформації

2939-VI

13.01.2011

4.8

Про житловий фонд соціального призначення

3334-IV

12.01.2006

4.9

Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2342-IV

13.01.2005

4.10

Про загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року

1065-VI

05.03.2009

4.11

Про засади запобігання і протидії корупції

3206-VI

07.04.2011

4.12

Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекцій, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки

1026-VI

19.02.2009

4.13

Про захист персональних даних

2297-VI

01.06.2010

4.14

Про звернення громадян

393/96-ВР

02.10.1996

4.15

Про інформацію

2657-XII

02.10.1992

4.16

Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей

2623-IV

02.06.2005

4.17

Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні

875-XII

21.03.1991

4.18

Про охорону дитинства

2402-III

26.04.2001

4.19

Про попередження насильства в сім'ї

2789-III

15.11.2001

4.20

Про попереднє ув'язнення

3352-XII

30.06.1993

4.21

Про правила етичної поведінки

4722-VI

17.05.2012

4.22

Про протидію торгівлі людьми

3739-VI

20.09.2011

4.23

Про професійний розвиток працівників

4312-VI

12.01.2012

4.24

Про реабілітацію інвалідів в Україні

2961-IV

06.10.2005

4.25

* Про соціальні послуги

966-IV

19.06.2003

4.26

Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк

3160-VI

17.03.2011

4.27

* Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю

2558-III

21.06.2001

4.28

Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні

2998-XII

05.02.1993

Акти Президента України

Укази

7.1

Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей

312/2013

01.06.2013

7.2

Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями

467/2001

23.06.2001

7.3

Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності

113/2000

28.01.2000

7.4

Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей

1396/2000

30.12.2000

7.5

Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики

221/2001

29.03.2001

7.6

Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

128/2013

12.03.2013

7.7

Про Національну стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 року

609/2012

22.10.2012

7.8

Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей

1086/2005

11.07.2005

7.9

Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями

900/2005

01.06.2005

Інші

9.1

Доручення Щодо заходів для розвитку дітей та підтримки сімей з дітьми

Акти Кабінету Міністрів України

Постанови

10.1

* Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

573

01.08.2013

10.2

Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу

564

26.04.2002

10.3

Про затвердження Положення про прийомну сім'ю

565

26.04.2002

10.4

Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах

895

21.11.2013

З 27.11.2013

10.5

Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)

896

21.11.2013

З 27.11.2013

Розпорядження

11.1

Про віднесення посад працівників системи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді до відповідних категорій посад державних службовців та органів місцевого самоврядування

9-р

18.01.2003

Акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

13.1

Наказ ГУ Держслужби України "Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця"

214

04.08.2010

№ 1089/18384

11.11.2010

13.2

Наказ Держдепартаменту з питань виконання покарань, Мінсім'ямолодьспорту "Про затвердження Порядку взаємодії кримінально-виконавчої інспекції і соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо забезпечення соціального супроводу і контролю за поведінкою дітей та молоді, які засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, звільнені від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково"

288/4322

28.10.2008

№ 1159/15850

04.12.2008

13.3

Наказ Мінпраці, Мінюсту, Мінсоцзахисту "Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників"

58

29.07.1993

№ 110

17.08.1993

13.4

Наказ Мінсім'ямолодьспорту "Про затвердження Порядку здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу"

3357

23.09.2009

№ 966/16982

16.10.2009

13.5

Наказ Мінсім'ямолодьспорту "Про затвердження Порядку здійснення соціального супроводу центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах"

1795

25.04.2008

№ 471/15162

29.05.2008

13.6

Наказ Мінсім'ямолодьспорту "Про затвердження Порядку здійснення центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді соціального інспектування сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах"

1480

27.05.2010

№ 569/17864

28.07.2010

13.7

Наказ Мінсім'ямолодьспорту, МОЗ, МОН, Мінпраці та соціальної політики, Мінтрансзв'язку, МВС, Держдепартаменту з питань виконання покарань "Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах"

1983/388/452/221/556/596/106

14.06.2006

№ 824/12698

12.07.2006

13.8

Наказ Мінсоцполітики "Про внесення змін до наказу Мінсоцполітики від 08 червня 2012 року № 344"

544

05.09.2013

№ 1563/24095

10.09.2013

З 01.01.2014

13.9

Наказ Мінсоцполітики "Про затвердження Типових структури і штатів республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"

344

08.06.2012

№ 948/21260

14.06.2012

13.10

Наказ Мінсоцполітики, МВС, МОЗ, Мінюсту "Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціального патронажу звільнених осіб

429/831/769/3279/5

07.11.2011

№ 1441/20179

15.12.2011

*— акти в окремих розділах розміщено в алфавітному порядку. Основні профільні акти виділено курсивом.

Ієрархічна система законодавства України:

1. Міжнародні договори України — сукупність договорів, укладених у письмовій формі Україною з іноземною державою або іншим суб'єктом міжнародного права (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).

Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України.

2. Конституція України.

3. Закони — нормативно-правові акти, що видаються єдиним в Україні законодавчим органом, мають вищу юридичну силу і регулюють найважливіші суспільні відносини.

Усі закони мають вищу юридичну силу. Усі інші нормативно-правові акти повинні видаватися відповідно до законів. У разі колізій між нормами закону і підзаконного нормативно-правового акту діють норми закону.

4. Підзаконні нормативно-правові акти — результат нормотворчої діяльності компетентних органів держави (їх посадових осіб) та уповноважених на те державою громадських об'єднань. Такі акти зазвичай розвивають чи деталізують окремі положення законів.

Види підзаконних нормативно-правових актів:

1) нормативні акти Президента України;

2) нормативні акти Кабінету Міністрів України;

3) нормативні акти Верховної Ради та Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

4) нормативні акти міністерств, державних комітетів, інших центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом;

5) нормативні акти місцевих державних адміністрацій;

6) нормативні акти органів місцевого самоврядування;

7) нормативні акти відділів та управлінь відповідних центральних органів на місцях;

8) нормативні акти керівників державних підприємств, установ, організацій на місцях;

9) інші підзаконні нормативні акти.

5. Особлива (окрема) частина — легальні тлумачення Конституційного Суду України, керівні роз'яснення вищих судів, узагальнення судової практики, судові прецеденти.

Кiлькiсть переглядiв: 386

Коментарi