Соціальні послуги

Біда завжди відступає, коли проти неї боротися разом!
Достатньо однієї поради, щоб життя людини кардинально змінилось!
РОМЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР
СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
це соціальна допомога та підтримка.

Кому :

 • Сім’ям, дітям та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах;
 • Дітям - сиротам та позбавленим батьківського піклування;
 • Дітям, підліткам та молодим людям з особливими потребами;
 • Кандидатам на створення прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу;
 • Молодим людям, які засуджені без позбавлення волі;
 • Молодим людям, звільненим з установ виконання покарань;
 • Жінкам, які мають намір відмовитися від новонародженої дитини;
 • Наркозалежній молоді


Як :

 • Соціальний супровід;
 • Консультації психолога;
 • Творчі конкурси, фестивалі;
 • Інформаційні акції;
 • Лекційна та тренінгова робота;
 • Юридичні консультації, захист прав;
 • Забезпечення діяльності консультпунктів та спеціалізованих служб.


Соціальні послуги сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах

Основні напрями, зміст та обсяги надання послуг сім'ям з дітьми, що перебувають у складних життєвих обставинах:

1. Соціально-економічні: сприяння в отриманні реєстрації, сприяння працевлаштуванню, отриманню натуральної (гуманітарної) допомоги, оформленню матеріальної допомоги.

2. Інформаційні послуги: надання членам сім'ї інформації, необхідної для вирішення складної життєвої ситуації, інформування про наявні пільги та соціальні виплати відповідної категорії, надання контактів служб, установ, організацій, до яких можна звернутися по відповідну допомогу, про заклади, які можуть надати послуги сім'ям з дітьми та дітям, умови отримання соціальних послуг, про реабілітаційні програми, діючі групи взаємопідтримки та взаємодопомоги тощо.

3. Психологічні: надання психологічних консультацій з метою покращення мікроклімату сім'ї, збереження психологічного здоров'я членів сім'ї, набуття впевненості в своїх силах, адаптація до середовища, поліпшення взаємин з оточуючими, обговорення наявних проблем з членами сім'ї та надання рекомендацій щодо їх вирішення, формування навичок подолання труднощів та конфліктів з оточенням, організація та координація психотерапевтичних груп та груп самодопомоги, психологічна діагностика корекція та реабілітація.

4. Соціально-педагогічні: планування спільно з родиною дій щодо усунення причин, які спричинили складні життєві обставини, моніторинг виконання запланованих дій, виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів членів родини, педагогічне консультування та формування навичок самопредставництва, захисту прав, ведення домашнього господарства, догляду та виховання дітей, розвиток комунікативних навичок, посередництво в організації дозвілля, спортивно-оздоровчої, творчої діяльності, сприяння в отриманні послуг з професійної перепідготовки, професійного навчання членів сім'ї, які не працювали або втратили професійні навички внаслідок складної життєвої ситуації, допомога у пошуку роботи.

5. Збереження та відновлення здоров'я формування здорового способу життяй подолання залежностей, навичок захищених статевих відносин, профілактики ВІЛСНІДу та інших інфекційних захворювань збереження репродуктивного здоров'я, сприяння в підтримці й охороні здоров'я, посередництво у здійсненні профілактичних, лікувальних та оздоровчих заходів.

6. Правова допомога надання юридичних консультацій, проведення бесід з питань чинного законодавства, гарантій та пільг, здійснення заходів, спрямованих на захист прав та інтересів членів сім'ї, захист прав дітей, оформлення правових документів, представництво інтересів.

Послуги надаються із залученням суб'єктів соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю в залежності від потреб членів сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Соціальні послуги для прийомних сімей

- відбір та навчання кандидатів потенційних прийомних батьків та батьків вихователів;

- створення та соціальне супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;

- сприяння створенню умов для розвитку дитини у новому сімейному оточені, допомога у налагоджені взаємовідносин у родині як запорука успішного функціонування прийомної сім’ї, навчання батьків навичкам догляду за дитиною;

- організація медичного обстеження або догляду за дитиною;

- допомога в оформленні документів (заяв, скарг, позовів, субсидій тощо);

- сприяння поліпшенню матеріального становища родини.

- допомога у підготовці дитини до сімейного життя;

- сприяння відновленню стосунків із біологічними батьками і родичами;

- надання юридичних консультацій, допомога в оформленні документів (заяв, скарг, позовів, субсидій тощо);

- виконання функцій посередника між прийомною сім’єю, дитячим будинком сімейного типу та громадою, суспільством;

- навчання батьків навичкам догляду за дитиною;

- організація медичного обстеження або догляду за дитиною;

- допомога в оформленні документів (заяв, скарг, позовів, субсидій тощо);

- сприяння поліпшенню матеріального становища родини.

Розвиток сімейних форм виховання

- Інформування населення щодо питань усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, формування культури національного усиновлення, забезпечення права кожної дитини на виховання і проживання в сім’ї.

- Сприяння національному усиновленню та інших форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Соціальні послуги

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

- здійснення соціального супроводу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особливо щодо випускників інтернатних закладів;

- надання комплексних правових соціально-педагогічних, соціально-психологічних послуг;

- здійснення заходів, спрямованих на сприяння здобуттю дитиною освіти, фаху (формування позитивної мотивації до навчання та свідомого вибору професії);

- здійснення заходів, спрямованих на формування у дитини навичок самостійного життя;

- сприяння в оформленні державних допомог, пенсій, пільг;

- забезпечення захисту майнових і житлових прав та інтересів дітей;

- представлення інтересів дитини в суді та в органах виконавчої влади;

- проведення психологічної діагностики, психологічної корекції, психологічного консультування;

- сприяння пошуку, поверненню та отриманню житла, направлення до соціального гуртожитку.

Соціальні послуги

для молоді у підготовці до сімейного життя, усвідомленого батьківства

Підготовка молоді до сімейного життя, збереження загального і репродуктивного здоров’я, родинного виховання шляхом проведення тренінгів, лекцій, бесід:

- з основ сімейного життя, спрямованих на поширення засад відповідального, усвідомленого батьківства;

- попередження домашнього насильства та формування вміння вирішувати конфлікти мирним шляхом

- статеве виховання, розвиток моральної чистоти, поваги до жінки, почуття дружби, кохання, підготовка до подружнього життя, прищеплення навичок виховання дітей у сім'ї.

Соціальні послуги

сім,ям , у яких вчинено насильство або існує реальна загроза його вчинення

- здійснення соціального інспектування сімей, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї;

- здійснення соціального супроводу сімей, в яких мають місце випадки вчинення насильства в сім'ї або існує загроза його вчинення;

- надання необхідної психологічної, педагогічної, медичної, юридичної допомоги членам сім'ї, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї;

- здійснення заходів, спрямованих на відновлення соціальних функцій, морального, психічного та фізичного стану членів сім'ї, стосовно яких вчинено насильство в сім’ї або існує реальна загроза його вчинення;

- здійснення прийому осіб, які вчинили насильство в сім'ї, для проходження корекційної програми;

Соціальні послуги

неповнолітнім, молодим людям, які відбувають покарання без позбавлення волі,

з випробувальним терміном чи звільнилися з місць позбавлення волі

- Надання соціально-педагогічних, соціально-медичних, психологічних, юридичних, інформаційних послуг;

- Надання допомоги в оформленні правових документів, відновленні прав на житло, сприяння попередньому вирішенню питань, пов’язаних з реєстрацією та проживанням в обраному населеному пункті, працевлаштуванням або навчанням після звільнення;

- Психологічна допомога у відновленні соціальних функцій та адаптації до умов життя після звільнення з установ виконання покарань;

- Сприяння налагодженню зв’язків з родиною та з найближчим оточенням;

- Консультування щодо збереження та підтримки здоров'я;

- Забезпечення інформаційно-довідковою та соціально-рекламною продукцією;

- Соціальний супровід неповнолітніх та молоді, які звільнились з місць позбавлення волі.

Консультативний пункт при кримінально - виконавчої інспекції

- Надання соціальної допомоги засудженим дітям та молоді під час їхнього перебування на обліку в інспекції (визначення потребу наданні соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, психологічних, юридичних та інформаційних послуг дітям та сім'ям, у яких вони виховуються, здійснення соціального патронажу шляхом надання цих послуг).

- Сприяння зміцненню родинних та суспільно корисних зв'язків дітей і молоді, набуттю ними освіти, вирішенню питань трудового і побутового влаштування;

- здійснення заходів, спрямованих на формування та закріплення здорового способу життя, профілактику наркоманії, алкоголізму, соціально небезпечних хвороб, у т.ч. ВІЛ/СНІД.

- Організація і проведення "Днів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" у підрозділах інспекції.

- Розповсюдження інформаційно-довідкової та соціально-рекламної продукції центрів про послуги, що ними надаються,з профілактики негативних явищ та соціально небезпечних хвороб.

- Участь у проведенні навчально-практичних семінарів для персоналу інспекції з питань ресоціалізації дітей та молоді.

Соціальні послуги

з профілактики раннього соціального сирітства

- Формування у молоді навичок усвідомленого батьківства, надання допомоги батькам у вихованні дитини раннього віку, запобігання відмовам батьків від новонародженої дитини та надання соціальної підтримки сім’ям, де існує загроза вилучення дитини.

- Виявлення вагітних жінок у складних життєвих обставинах, які потребують сторонньої допомоги для вирішення проблем, на тому етапі, коли вони ще не перебувають на обліку у жіночій консультації.

- Впровадження соціальної реклами та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення з питань профілактики раннього соціального сирітства, впровадження нових форм сімейного влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

- Проведення семінарів щодо профілактики раннього соціального сирітства мета яких: удосконалення механізмів співпраці між представниками системи охорони здоров’я, службами у справах дітей, центрами соціальних служб щодо попередження раннього соціального сирітства.

- Соціальна підтримка вагітних жінок та жінок з новонародженими дітьми, профілактика девіантного материнства, здійснюється через мережу консультаційних пунктів центру у пологовому будинку та жіночій консультації.

Кiлькiсть переглядiв: 901

Коментарi