Державні стандарти надання соціальних послуг

Наказ Міністерства соціальної політики України від 31.03.2016 № 318 "Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей(осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах"

Наказ Міністерства соціальної політики України від 02.07.2015 № 678 "Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги консультування"

Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 № 514 "Про затвердження Державного стандарту соціальної адаптації"

Наказ Міністерства соціальної політики України від 10.09.2015 № 912 "Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги профілактики"

Наказ Міністерства соціальної політики України від 01.07.2016 № 716 "Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги кризового та екстренного втручання"

Наказ Міністерства соціальної політики України від 30.12.2015 № 1261 "Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги представництва інтересів"

Наказ Міністерства соціальної політики України від 17.08.2016 № 892 "Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги посередництва (медіації)"

Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.09.2016 № 1067 "Прозатвердження Державного стандарту соціальної послуги інтеграції випускників інтернатних закладів (установ)"

Наказ Міністерства соціальної політики від 11.08.2017 1307 "Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти сироти і діти, позбавлені батьківського піклування"

Наказ Міністерства соціальноїполітики від 30.07.2013 № 458 "Про затвердження СТАНДАРТІВ надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми"

Наказ Держсоцслужби від 10.06.2011 № 23 «Про затвердження Стандарт надання соціальних послуг соціальним центром матері та дитини»

Соціальні ролики про соціальні послуги. Ролик 1. Ролик 2.

Види соціальних послуг

інформаційні послуги: надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої ситуації (довідкові послуги), а саме: про види соціальних виплат (якщо сім'я або особа має на них право відповідно до чинного законодавства); надання контактів служб або установ, куди необхідно звернутися по відповідну допомогу; про заклади, які можуть надати послуги, умови отримання соціальних послуг; проведення лекцій, показ відеоматеріалів щодо подолання кризи сім’ї, негативного впливу сімейного неблагополуччя на розвиток дитини, зміцнення інституту сім'ї, поширення засад відповідального, усвідомленого батьківства; поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів щодо відповідальності батьків за невиконання батьківських обов’язків, жорстокого поводження з дітьми, насильства;інформування про ресурси громади, служби, організації, заклади, установи, що працюють у сфері захисту прав дітей тощо;

психологічні послуги: психологічна діагностика, спрямована на виявлення соціально-психологічних характеристик особистості; надання консультацій з питань психологічного здоров'я та поліпшення взаємин з навколишнім середовищем; обговорення проблем та надання порад з розв'язання соціальних та психологічних проблем; навчання долати труднощі та конфлікти з оточенням; сприяння в запобіганні виникненню непорозумінь та конфліктів між членами сім'ї; організація та координація психотерапевтичних груп та груп взаємодопомоги; психологічна корекція та психологічна реабілітація; проведення групових та індивідуальних діагностичних методик; забезпечення психологічної допомоги сім’ям із дітьми, залучення, відповідно до потреб фахівців, психолога, психіатра та ін.; використання в роботі з сім’єю різних психо-корекційних методик; надання консультацій щодо поліпшення взаємин з оточенням; індивідуальне консультування дітей та дорослих.

соціально-медичні послуги: посередництво в здійсненні профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів; консультації з питань збереження і зміцнення здоров'я; формування ідеології здорового способу життя й подолання шкідливих звичок; формування сексуальної культури і навичок захищених статевих відносин; профілактика туберкульозу, венеричних захворювань, ВІЛ/СНІДу; сприяння в підтримці та охороні здоров'я тощо; допомога в отриманні медичної допомоги, консультацій, у проходженні лікування; сприяння отриманню клієнтами послуг відновних, реабілітаційних програм та програм підтримки, що реалізуються державними та неурядовими організаціями; направлення до закладів медико-соціальної реабілітації щодо подолання залежностей: наркотичної, алкогольної, релігійної секти, від комп’ютерних та азартних ігор тощо.

соціально-економічні послуги: допомога в залученні додаткових ресурсів для задоволення матеріальних інтересів і потреб сімей чи осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, що реалізуються у формі сприяння у наданні натуральної допомоги (забезпечення одягом та взуттям тощо); допомога в оздоровленні, сприяння в отриманні державної соціальної допомоги, у наданні грошової допомоги, а також допомоги у вигляді грошових компенсацій; інформування з питань працевлаштування та сприяння цьому, навчання; посередництво в наданні гуманітарної допомоги; сприяння покращенню житлово-побутових умов сім’ї та дитини; сприяння у працевлаштуванні; стимулювання дорослих членів до економічної активності, ефективного використання наявних ресурсів; представлення інтересів клієнта перед державною адміністрацією (виконавчим комітетом) із метою вирішення матеріально-побутових проблем (борги за комунальні послуги, брак відповідних умов для проживання дитини (дітей), неспроможність забезпечити повноцінне харчування дитини/дітей і т. д.); надання матеріальної, фінансової та гуманітарної допомоги відповідно до потреб клієнта (з різних джерел, не заборонених чинним законодавством); сприяння в організації оздоровлення дитини (дітей) відповідно до потреб; проведення моніторингу.

Кiлькiсть переглядiв: 550

Коментарi